Het EI van Columbus

 

De Zwarte Kip levert nogal wat kritiek op het Nederlandse verkeersbeleid. Vanaf de zijlijn is het makkelijk kakelen. Maar De Zwarte Kip beperkt zich niet tot vrijblijvend boe roepen. Zij heeft een doordachte, genuanceerde en samenhangende visie hoe het dan allemaal wel zou moeten.

Ondanks vele goedbedoelde pogingen het verkeer te hervormen is de ellende thans helaas groter dan ooit. Het verkeer is een toenemende bron van agressie, die zich ook steeds vaker buiten het verkeer openbaart. Ook de verkeersveiligheid laat nog steeds te wensen over. Minder verkeersdoden door goed beleid? Zou het niet eerder komen doordat alles inmiddels echt overal vast staat, zelfs ondanks de diepste recessie sinds de jaren ‘30?

De nadelige effecten worden zwaar onderschat. Maatschappelijke, sociale en economische activiteiten blijken steeds vaker simpelweg onmogelijk. Onze welvaart staat samen met ons welzijn onder druk. Het huidige verkeer doet ernstig afbreuk aan de leefbaarheid van onze samenleving: voor zowel weggebruikers als omwonenden. En doordat iedereen voortdurend met verkeer te maken heeft is het bovendien een sterke katalysator voor andere gevoelens van ongenoegen.

Als we zo doorgaan wordt het er allemaal niet gezelliger op in dit land. Terwijl dat niet nodig is. Als we maar een aantal uitgangspunten veranderen, te beginnen in het verkeer.

De auto moet minder belangrijk worden door aanbod van meer en betere alternatieven. Aan het rijbewijs moeten veel strengere eisen worden gesteld. Motorvoertuigen zijn gevaarlijk speelgoed. Onoordeelkundig gebruik dient te worden voorkomen. Chauffeurs moeten bekwaam en ontspannen zijn. De wegindeling moet de diverse weggebruikers zo min mogelijk op elkaars lip dwingen. Men moet elkaar eenvoudig en veilig kunnen passeren. Sluipverkeer gaat men niet tegen met extra blokkades, maar door doorgaande wegen weer doorgaand te maken: dubbelbaans eenrichtingsverkeer met gescheiden fietspaden in de stad, aparte intercity-snelwegen daarbuiten. En we kunnen met minder regels toe. Verkeershandhaving dient passend, terughoudend en redelijk te zijn. Met reële en eerlijke rechtsbescherming. FYI: van dit alles is thans geen sprake.

Met dit soort uitgangspunten in het achterhoofd hoeft het allemaal echt niet zo moeilijk te zijn. Daarom presenteert De Zwarte Kip hier Het EI van Columbus, een frisse kijk op het Nederlandse verkeersbeleid: Veiliger, Vlotter & Vriendelijker. Hier kunt u het eitje opentikken (2 MB):

Het EI van Columbus

 

Uw doordachte commentaar wordt zeer op prijs gesteld en wellicht ook verwerkt in een toekomstige herziene versie. Stuurt u daarvoor een MAIL naar De Zwarte Kip. Wilt u uw commentaar gepubliceerd zien, schrijf dan een COMMENTAAR op de begeleidende column: Willie Wortel Wijst de Weg .

Beide kan natuurlijk ook. Oh ja…. en voordat u nou heel makkelijk boe roept: lees eerst even de laatste pagina