E.H.B.O.

 

EERSTE HULP BIJ OVERTREDINGEN

U heeft het recht te zwijgen. Alles wat u zegt kan en zal in rechte tegen u gebruikt worden.

Mocht u aan de kant worden gezet wegens een verkeersovertreding, dan kunt u dus het beste GEEN VERKLARING afleggen.

Maar zelfs wat u niet heeft gezegd, wordt dikwijls in rechte tegen u gebruikt.

Mocht u slechts enig onbestemd gemurmel uitbraken, dan wordt dat soms toch door verbalisanten genoteerd als “ja, dat klopt”, daarmee suggererend dat u de verweten gedraging zou hebben erkend. Daarom dient u te CONTROLEREN wat de agent op het bonnetje als verklaring heeft opgeschreven. Bij voorkeur is en blijft dat vakje dus leeg. Heeft de snor daar toch wat opgeschreven, sta er dan op dat het alsnog wordt verwijderd.

Erken ook niet die feiten die u meent toch niet te kunnen ontkennen. U zult zien: zelfs die erkenning zal tegen u worden gebruikt. NIETS ZEGGEN is en blijft het devies.

Mocht u slechts zijn geflitst en niet staande zijn gehouden, dan krijgt u soms een aantal vragen thuisgestuurd. Ook die kunt u meestal beter niet beantwoorden.

Voor vragen en assistentie bij de verdere afhandeling van uw verkeersboete, met het doel uw rijbewijs nu en in de toekomst te behouden, alsmede voor advies hoe eventuele volgende verkeersboetes of de gevolgen daarvan kunnen worden vermeden, raadpleegt u de zwarte kip voor JURIDISCH ADVIES.

WANNEER LOOPT UW RIJBEWIJS GEVAAR?

Hoofdzakelijk bij rijden onder invloed, bumperkleven, spookrijden en bij snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u (40 op de snelweg, tenzij wegwerkzaamheden), ook als slechts een geldboete wordt opgelegd! Deze overtredingen worden immers geregistreerd zodat een volgende keer de recidiveregeling van toepassing kan zijn. Al snel heeft u dan een rijontzegging te pakken en reist u dus enkele maanden te voet.