Disclaimer

De Zwarte Kip is advocaat, gespecialiseerd in verkeersdelicten. Onder pseudoniem publiceert de advocaat beschouwingen over verkeer en recht vanuit een juridische en politiek-maatschappelijke invalshoek. De Zwarte Kip springt op de bres voor de getergde automobilist en stelt zich ten doel om de maatschappelijke discussie over het verkeer te voorzien van wat redelijkheid en relativering, teneinde te streven naar meer wederzijds begrip.

Als De Zwarte Kip kakelt, aanvaardt ze geen aansprakelijkheid voor haar uitlatingen. Hoewel ze haar bronnen zorgvuldig selecteert, geeft De Zwarte Kip geen garantie ten aanzien van de feitelijke juistheid van alle stellingen. Als het gekakel wat gechargeerd overkomt, dient dat om de lezer te prikkelen en nieuwe ideeën te stimuleren. Elke associatie met bekende personen berust op toeval. De Zwarte Kip beoogt nooit om personen of (bevolkings)groepen te kwetsen. Niettemin kunnen overgevoelige lezers wellicht geïrriteerd raken. Mocht u zulke verschijnselen bemerken, stopt u dan onmiddellijk met lezen en verschuilt u zich zo snel mogelijk weer achter uw eigen veilige waarheid.

Hoewel de inhoud van deze website met grote zorg en toewijding is samengesteld, aanvaardt noch De Zwarte Kip noch de daarachter schuilgaande advocaat daarvoor enige aansprakelijkheid. De lezer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedragingen.

Klikt u HIER als u op zoek bent naar serieuze juridische bijstand.