Gebakken Lucht

 

Help, de wereld vergaat! Want het wordt steeds warmer op aarde. Weldra stromen de volgesmolten oceanen in omgekeerde richting. Orkanen, aardverschuivingen en overstromingen zullen ons opjagen en uiteindelijk zullen wij geteisterd door droogte en uithongering allemaal een langzame en pijnlijke dood sterven. Hoe dat komt? Door fossiele brandstoffen natuurlijk. Die werden immers gedurende die opwarming gebruikt. En daarmee staat het causale verband vast. Verbrandingsgassen, vooral kooldioxide (CO2), absorberen de warmte van de zon en zo warmt de aarde op. Logisch.

Gelukkig hebben wij daadkrachtige leiders die ons voor dit onheil behoeden. Zij verzamelen zich op gewichtige internationale congressen waar zij elkaar maar liefst 5% afname van de CO2–uitstoot toezeggen. Gewapend met deze bikkelharde targets keren zij huiswaarts en lanceren adequate regelgeving om hun zondige onderdanen te dresseren, variërend van subsidies voor onverdachte energievormen tot richtlijnen voor het maximaal aanvaardbare aantal koeiekeutels per graspol. Dreigt één der uitgevaardigde decreten met wat gezond verstand te worden gerelativeerd, dan wijst men in koor op de broeikasrampspoed die ons zal treffen als wij ons niet onmiddellijk schikken in al hun weldoordachte oekazes.

Voor ieder die lijdt onder deze wetgevingsklucht is er goed nieuws: het broeikaseffect bestaat niet. De beweerde opwarming is gebaseerd op zo weinig metingen dat daaruit met de beste statistische wil van de wereld geen conclusies zijn te trekken. Dat is al lang bekend, maar die constatering heeft het in deze door media onderdrukte wereld nog niet tot vermeldenswaardige visie geschopt. Iedereen babbelt elkaar liever klakkeloos na, met de tante-Betje-redeneerstijl die onnozele verbazing over een enkele uitschieter omzet in eenvoudig behapbare conclusies. De broeikasfabel dient te worden geschaard in het rijtje van het eind der tijden en de milleniumbug.

Wat wel bestaat, zijn temperatuursschommelingen, en flinke ook! Zo ligt de laatste ijstijd ons nog relatief vers in het geheugen. De jaren ‘60 kenden overigens een zodanig aantal strenge winters, dat krantenkoppen destijds speculeerden over een nieuwe ijstijd. Het kan verkeren. Wie echter denkt dat de mens een macro-fysische grootheid als temperatuur kan beïnvloeden, maakt dezelfde hardnekkige denkfout als vele oude wijsgeren en religies. Die dichtten de mens ook een centrale plaats in het universum toe. De zon draait om de aarde, en de natuur om de mens, zo was hun overtuiging. Fout: de mens is slechts een nietig radertje in een heelal dat wordt beheerst door gigantische krachten en energieën. Iedereen die zich dat realiseert, en die niet door religie in het denken wordt belemmerd, moet toch beseffen dat het niet erg aannemelijk is dat die mens een mondiale temperatuurstijging kan veroorzaken. Denk toch na!

Hopelijk spat de broeikas(fa)bel binnenkort uiteen en kunnen we er dan achteraf hartelijk om lachen. Laten we dan ook stoppen met die overdreven snelheidscontroles en aanverwante autotreiterijen. Moderne auto’s vervuilen nauwelijks en de veiligheid is met die controles vaak ook niet echt gebaat. Met het broeikasgebabbel verdwijnt tevens de laatst verzonnen rechtvaardiging voor die disproportionele klopjacht op gewone nette mensen als u en ik, die zich toevallig soms iets soepeler voortbewegen dan op geitewollensokken is bij te benen.

7 Responses to “Gebakken Lucht”

Read below or add a comment...

 1. de graaff says:

  Op dit ogenblik kan het broekaseffect noch worden bewezen, noch worden ontkend. Dat het gebruikt wordt als argument voor de irritante bemoeizucht en geldklopperij van wat zich overheid noemt, is dus leugenachtig.
  En wat betreft dat millieu: Er zijn tientallen verkeersbeperkende maatregelen op te sommen, met een nadelig millieu-effect.

 2. Maarten says:

  Het is jammer als niet-statistici zich beroepen op statistische uitkomsten. Of het aantal meetpunten bepalend is voor het aanwezig zijn van het broeikaseffect wens ik te betwijfelen. Volgens die redenering zijn automatiseringsdeskundige onsterfelijk! Immers, de meeste automatiseringsdeskundigen leven nog (op een paar vroeg-stervers na). Statistisch gezien is deze stelling dus juist (maar kan gelijk naar de prullenbak).
  Blijft echter vast staan dat veel energie (die van de zon afkomt en in de afgelopen eeuwen is opgeslagen in fossiele brandstoffen) in snel tempo opgesoepeerd wordt. Dat daardoor de temperatuur van de aarde / atmosfeer ophoogt kan ik op een kleuterklas nog wel uitleggen. Gelukkig (?) is dat proces eindig, want de hoeveelheid fossiele brandstoffen is beperkt. Bij kernenergie (dus niet-fossiele brandstof) ligt het serieuzer, want is hoeveelheid opgeslagen energie is nagenoeg onbeperkt.
  Kortom: We kunnen met z’n allen het probleem ontkennen (meetfouten, bangmakerij, etc), we kunnen er ook voor zorgen dat we verantwoord met het ons toevertrouwde “broze” milieu omgaan zodat ook onze kinderen er nog iets mee kunnen.
  Immers, als je ziet wat een flinterdun laagje boven de aardkorst (enkele kilometers) slechts leven toestaat, de gigantische luchtverontreiniging in grote steden, de enorme vuilnishopen bij grote steden, dan is er volgens mij weldegelijk reden genoeg om de alarmbel te luiden (of misschien aan de fietsbel te trekken).

 3. De Zwarte Kip - webmaster says:

  …een mooi voorbeeld van alles door elkaar halen en met elkaar verwarren. Ik leg het binnenkort nog wel een keer uit. Stay tuned.

 4. Gerard says:

  Wat ik mis in alle discussies over global warming is de gigantische invloed van micro-organismen. Deze hebben vanaf het ontstaan van leven op onze planeet steeds het klimaat gereguleerd door het omzetten van stoffen. Deze wijsheid was al te lezen in o.a. KIJK januari 1991, gek genoeg wordt de belangrijkste regelaar van het klimaat doodgezwegen.

 5. HV says:

  Wie gaat de vulkanen betuttelen die enorme hoeveelheden gas en stof de atmosfeer inblazen?
  Er was voordat wij, als mens, enige CO2 uitstoot pleegden, een ijstijd, jawel, zelfs Nederland was er mee bedekt.
  Hoe komt het dan dat al dat ijs verdwenen is, zonder dat er mensen aan te pas kwamen.
  Zou er niets iets van een cycles van klimaatverandering zijn, zonder dat daar de mens enig invloed op heeft? Hoe slecht ze ook over zichzelf denken.
  Maar dat we eens naar ons verspillend gedrag mogen kijken is buiten kijf.

 6. Leonard says:

  De grootste hinder van verkeer is het lawaai. Vreemd genoeg hoor je daar weinig over. Die opwarming is inderdaad een pseudoreligie. Was het maar waar, het is me hier nog veel te koud. Vergeet niet dat wetenschappers alles beweren waarmee ze geld kunnen binnenhalen.
  Het vervelende is dat we zulke minvermogenden in het bestuur hebben zitten, maar ja dat hoort bij democratie. Of wil de kip verlicht despoot zijn?
  Overigens helemaal eens met de strekking van deze site, nu nog resultaat.

 7. Leonard says:

  Nog een keer over milieu,althans het CO2 sprookje. Beste Maarten en HV,
  lees ook even dit: en daarna het boek zelf, dan sla je daarna als het goed is geen nakakelonzin meer uit over opwarming. Ik heb het helemaal en met veel plezier gelezen.
  –>
  Eurekaprijs 2007 voor Delftse geoloog Salomon Kroonenberg

  23 mei 2007 door M&C

  De Delftse hoogleraar geologie Salomon Kroonenberg heeft met zijn boek ‘De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar’ de Eurekaprijs 2007 gewonnen. De Eurekaprijs wordt jaarlijks toegekend onder auspiciën van NWO aan de drie beste prestaties op het gebied van het populariseren van wetenschap en kennis naar het brede publiek (boeken, media en oeuvre).

Wilt u meekakelen in het kippenhok?

*


*