Mulderberoep fase 3: hoger beroep bij gerechtshof Leeuwarden

 

Algemeen:

♦ Hoger beroep is niet mogelijk indien de kantonrechter een boete van € 70 of lager heeft opgelegd. In ALLE andere gevallen dus wel, dus ook als bijvoorbeeld door de kantonrechter helemaal geen boete is opgelegd (maar als hij bijvoorbeeld alleen heeft beslist over een verzoek tot kostenvergoeding, nadat het CVOM de boete al had vernietigd!).

♦ Gebruik het model Hofberoep.

♦ Kopieer de beroepsgronden en bijlagen uit fase 1 en fase 2, voeg eventueel naar smaak nog wat nieuws toe.

♦ De A-G dient namens justitie een verweerschrift in, waarop je dan binnen 2 weken nog schriftelijk kunt reageren.

♦ Er vindt slechts een zitting plaats als je daar expliciet om vraagt.

♦ Als tijdig hoger beroep is ingesteld bij het gerechtshof, hoeft nog steeds de boete niet “betaald” te worden, maar je hebt waarschijnlijk wel al zekerheid gesteld in fase 2.

♦ Bij winst krijgt men de gestelde zekerheid terug.

♦ Er is geen extra zekerheid of griffiegeld vereist: slechter kun je er dus niet van worden.

♦ Bij winst krijg je ook een vergoeding voor je kosten, mits je daarom hebt gevraagd (kan niet achteraf).

 

Termijnen:

♦ Termijn voor instellen van hoger beroep bij het gerechtshof: 6 weken na verzending van de beslissing van de kantonrechter.

♦ Beslistermijn voor het gerechtshof: is er niet echt.

 

Adressering hoger beroep gerechtshof:

Gerechtshof Leeuwarden
p/a Kantonrechter van de plaats waar het beroep eerder aanhangig was

Voor adressering en faxnummers: zie www.rechtspraak.nl

 

DISCLAIMER:

De informatie op deze website is met grote zorg en toewijding samengesteld. Bij toepassing in de praktijk kunnen soms echter complicaties optreden waarin de adviezen niet voorzien, ook als u dat zelf niet opmerkt. De Zwarte Kip aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juiste of onjuiste toepassing van de adviezen. Wilt u professionele juridische assistentie, kijk dan HIER.