WOB-procedure fase 4: hoger beroep tegen beslissing rechtbank

 

Algemeen:

♦ Tegen een beslissing op beroep van de bestuursrechter kun je hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

♦ Voor hoger beroep bij de Raad van State is altijd griffiegeld verschuldigd, variërend van enkele tientjes tot een paar honderd euro (afhankelijk van je inkomen en afhankelijk van of je zelf of namens een rechtspersoon beroep instelt).

♦ Bij winst wordt het griffiegeld door het bestuursorgaan vergoed, samen met een eventueel toegewezen vergoeding voor overige kosten (indien aan de rechtbank gevraagd).

♦ Voor hoger beroep bij de Raad van State is geen advocaat vereist: je kunt het zelf doen of iemand anders daartoe machtigen.

♦ Als je geen argumenten aanvoert, geen griffiegeld betaalt of te laat beroep instelt, wordt het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard.

 

Termijnen:

♦ Termijn voor het instellen van hoger beroep bij de Raad van State: 6 weken vanaf de datum van verzending van de beslissing op beroep door  de bestuursrechter.

 

Adressen:

♦ Als het goed is bevat de beslissing op beroep een “rechtsmiddelenclausule” waarin de rechtbank nauwkeurig aangeeft waar je hoger beroep kunt instellen.

♦ Mocht de rechtbank die rechtsmiddelenclausule hebben vergeten, kijk dan op www.rechtspraak.nl.

 

DISCLAIMER:

De informatie op deze website is met grote zorg en toewijding samengesteld. Bij toepassing in de praktijk kunnen soms echter complicaties optreden waarin de adviezen niet voorzien, ook als u dat zelf niet opmerkt. De Zwarte Kip aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juiste of onjuiste toepassing van de adviezen. Wilt u professionele juridische assistentie, kijk dan HIER.