WOB-procedure fase 1: inleidende WOB-verzoeken

 

Algemeen:

Gebruik het model WOB-verzoeken.

♦ Haal daaruit de verzoeken weg die in jouw geval zeker niet van toepassing zijn, maar laat bij twijfel het verzoek gewoon staan. Bijvoorbeeld: je weet niet altijd zeker of de verbalisant een gewone politieagent was of een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar).

Met WOB-verzoeken kun je bestuursorganen dwingen informatie te verschaffen.

Indien de informatie zich elders bevindt, moet het bestuursorgaan het verzoek doorsturen (artikel 4 WOB).

Je kunt je WOB-verzoeken als eerste het beste richten aan het CVOM of het CJIB.

Meestal wordt een deel van de verzoeken doorgestuurd naar individuele politiekorpsen.

 

Soorten WOB-beslissingen:

Toewijzing en verschaffen van gevraagde stukken.

Afwijzing vanwege één of andere reden (bv.: de gevraagde documenten bestaan niet). Als de reden je niet bevalt, kun je daartegen (kosteloos) bezwaar maken: zie fase 2.

Doorsturen naar ander bestuursorgaan (met kopie aan indiener WOB-verzoek). Als niet duidelijk is welke verzoeken nu precies zijn doorgestuurd, kun je daartegen bezwaar maken: zie fase 2.

♦ Indien sommige verzoeken wel worden behandeld en andere niet heb je de keuze:

(a) bezwaar maken vanwege onvolledige beslissing op de WOB-verzoeken (dit kan zeker),

(b) de dwangsomregeling toepassen omdat niet (tijdig) op de genegeerde verzoeken is beslist (er bestaat nog discussie of dit mogelijk is).

Als een beslissing in het geheel uitblijft kun je beroep instellen bij de rechtbank (sector bestuursrecht, zie fase 3), de bezwaarprocedure van fase 2 staat dan niet open.

 

Hoe gebruik je de WOB-resultaten voor de beroepsgronden in het Mulderberoep:

♦ Lees de WOB-toelichting.

♦ Controleer nauwkeurig of de toegestuurde documenten voldoen aan de voorschriften zoals die uit de Toelichting WOB-verzoeken blijken.

♦ In feite levert elke onvolkomenheid een beroepsgrond op, want “regels zijn regels”, nietwaar? Dat hebben we toch geleerd van Koos Spee?

♦ Het wordt zo dus een mooi wedstrijdje kampioen-muggeziften, waarbij justitie een smakelijk koekje van eigen deeg krijgt.

♦ Bedenk dat de kans van slagen (van het Mulderberoep) niet zozeer wordt bepaald door de kracht van je argumenten, maar eerder door het capaciteitsgebrek bij de kantonrechter. Fase 1 van het Mulderberoep wordt bijna geheel geautomatiseerd afgedaan, maar in fase 2 moet er daadwerkelijk zittingstijd worden ingepland. Dus als er teveel zaken zijn, wordt een deel gewoon alsnog geschrapt. En iemand die met veel argumenten aankomt, of die nu steekhoudend zijn of niet, neemt veel zittingstijd in beslag.

 

Termijnen:

♦ Termijn voor het indienen van WOB-verzoeken: is er niet. Dus je kunt op elk moment één of meerdere WOB-verzoeken indienen bij elk denkbaar bestuursorgaan. Je kunt ook later nog een nieuw verzoek doen.

♦ Advies is wel om de eerste WOB-verzoeken aan het CVOM niet eerder te doen dan het instellen van het Mulderberoep, omdat anders de WOB-verzoeken door het CVOM als Mulderberoep zouden kunnen worden beschouwd en er allerlei onoverzichtelijke complicaties kunnen ontstaan.

♦ Termijn voor het beslissen op een WOB-verzoek: 4 weken na ontvangst (artikel 6 lid 1 WOB).

♦ Het bestuursorgaan kan een nadere precisering van een WOB-verzoek vragen als het verzoek te algemeen geformuleerd is. Het bestuursorgaan moet daarbij behulpzaam zijn. (zie art. 3 lid 3 WOB)

♦ Hoewel dit wettelijk niet is bepaald, ligt het op zich voor de hand dat als een bestuursorgaan terecht om een nadere precisering vraagt, de beslistermijn voor het bestuursorgaan wordt opgeschort met ingang van de dag dat zo’n precisering wordt gevraagd, tot de dag waarop die is gegeven of tot de dag dat de termijn daarvoor is verstreken.

♦ Verlenging beslistermijn: kan met 4 weken als het bestuursorgaan hiervan binnen de eerste termijn melding doet (artikel 6 lid 2 WOB).

 

Adressen en faxnummers:

♦ Inleidende WOB-verzoeken:

CVOM
Postbus 50.000
3500 MJ UTRECHT
Fax 030 290 3870 /  030 290 3871 / 030 290 3876

Of:

CJIB
Postbus 1794
8901 CB LEEUWARDEN
Fax 058 215 6038

♦ Waarom tevens per fax?

→ Om bewijs van verzending & ontvangst te hebben

→ e-mail kennen ze nog niet bij justitie

→ Om zodoende exact de datum van ontvangst te kunnen vaststellen, en daarmee dus de aanvang van de beslistermijn van 4 weken

 

DISCLAIMER:

De informatie op deze website is met grote zorg en toewijding samengesteld. Bij toepassing in de praktijk kunnen soms echter complicaties optreden waarin de adviezen niet voorzien, ook als u dat zelf niet opmerkt. De Zwarte Kip aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juiste of onjuiste toepassing van de adviezen. Wilt u professionele juridische assistentie, kijk dan HIER.