WOB-procedure fase 3: beroep tegen Beslissing op Bezwaar

 

Algemeen:

♦ Tegen een Beslissing op Bezwaar kun je beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht.

♦ Ook tegen het niet tijdig nemen van een beslissing kan beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld (met overslaan van de bezwaarprocedure van fase 2), mits 2 weken zijn verstreken nadat het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke is gesteld (zie artikel 6:12 lid 2 Awb).

♦ Voor beroep bij de sector bestuursrecht is altijd griffiegeld verschuldigd, variërend van enkele tientjes tot een paar honderd euro (afhankelijk van je inkomen en afhankelijk van of je zelf of namens een rechtspersoon beroep instelt).

♦ Bij winst wordt het griffiegeld door het bestuursorgaan vergoed, samen met een eventueel toegewezen vergoeding voor overige kosten (indien aan de rechtbank gevraagd).

♦ Voor beroep bij de bestuursrechter is geen advocaat vereist: je kunt het zelf doen of iemand anders daartoe machtigen.

♦ Als je geen argumenten aanvoert, geen griffiegeld betaalt of te laat beroep instelt, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

♦ De bestuursrechter houdt altijd een zitting. Daar hoef je niet te verschijnen, maar als je serieus wilt worden genomen kun je dat beter wel doen.

 

Termijnen:

♦ Termijn voor het instellen van beroep bij de bestuursrechter: 6 weken vanaf de datum van verzending van de Beslissing op Bezwaar door het bestuursorgaan (zie artikel 6:7 Awb).

♦ Als beroep wordt ingesteld tegen het uitblijven van een beslissing, met overslaan van fase 2, dan geldt geen termijn voor indienen (zij het dat het beroep niet “onredelijk laat” kan worden ingesteld) (zie artikel 6:12 lid 1 en 4 Awb).

 

Adressen:

♦ Als het goed is bevat de Beslissing op Bezwaar een “rechtsmiddelenclausule” waarin nauwkeurig staat aangegeven waar je beroep kunt instellen.

♦ Als zo’n rechtsmiddelenclausule ontbreekt, kun je beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank van je eigen woonplaats (zie http://www.rechtspraak.nl/). 

 

DISCLAIMER:

De informatie op deze website is met grote zorg en toewijding samengesteld. Bij toepassing in de praktijk kunnen soms echter complicaties optreden waarin de adviezen niet voorzien, ook als u dat zelf niet opmerkt. De Zwarte Kip aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juiste of onjuiste toepassing van de adviezen. Wilt u professionele juridische assistentie, kijk dan HIER.