Overzicht aanpak mulderboetes

 

Wat is een Mulderboete?
♦ Genoemd naar de Wet Mulder
♦ Wet Mulder = Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften = WAHV
♦ Herkenbaar aan de hoofdletter “M” rechtsboven op de acceptgiro
♦ Alleen voor lichte verkeersovertredingen
♦ Wordt niet op naam geregistreerd
♦ Geen risico voor uw rijbewijs

Staat er geen “M” rechtsboven op uw acceptgiro?
Dan is het geen Mulderboete en is uw rijbewijs wellicht in gevaar! Roep zo snel mogelijk professionele juridische ondersteuning in.

Twee procedures naast elkaar:

 

A: Beroepsprocedure tegen de Mulderboete

B: Opvragen informatie met WOB-procedure

In combinatie met:

C: De Wet Dwangsom

En zie ook:

D: Veelgebruikte adressen en faxnummers

E: afkortingen & wetteksten

 

A: Beroepsprocedure tegen de Mulderboete

 

3 fases:

 

1. Administratief beroep bij de OvJ van het CVOM

→ Wordt bijna altijd automatisch ongegrond verklaard

2. Beroep bij de Kantonrechter

→ Wegens capaciteitsgebrek wordt de boete vaak alsnog vernietigd, ongeacht de aangevoerde argumenten

3. Hoger beroep bij het Gerechtshof Leeuwarden

→ Voor wie echt lange adem heeft

 

B: Opvragen informatie met WOB-procedure

 

4 fases:

 

1. Indienen WOB-verzoeken bij CVOM, CJIB, politie of een ander bestuursorgaan

→ Zelden krijg je in dit stadium al een volledige en bevredigende beslissing

2. Bezwaar tegen WOB-beslissingen

→ Door kritische bezwaren aan te voeren krijg je vaak wel wat meer informatie

3. Beroep tegen Beslissing op Bezwaar

→ Als je echt geen genoegen neemt met de antwoorden kun je naar de rechter

4. Hoger beroep tegen beslissing rechtbank

→ Voor echte doorzetters is er nog de Raad van State

 

Algemeen

 

Let goed op de termijnen!

Het CVOM gebruikt standaard brieven, dus waarom zou u niet hetzelfde doen?

De kans van slagen wordt niet zozeer bepaald door de kracht van uw argumenten, maar door de totale hoeveelheid beroepen die door ons allemaal samen bij de kantonrechter worden ingesteld (fase 2).

Uiteraard kunt u de moeite nemen om uw argumenten te verfijnen, al naar gelang de hoeveelheid tijd die u eraan wilt besteden.

En voor wie is vergeten waarom we dit ook alweer doen, lees: Wie zeurt zal oogsten en Meebuigen en terugveren.

 

DISCLAIMER:

De informatie op deze website is met grote zorg en toewijding samengesteld. Bij toepassing in de praktijk kunnen soms echter complicaties optreden waarin de adviezen niet voorzien, ook als u dat zelf niet opmerkt. De Zwarte Kip aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juiste of onjuiste toepassing van de adviezen. Wilt u professionele juridische assistentie, kijk dan HIER.