Langzaam duurt het langst

 

Daar zat hij dan, net door twee snorren van zijn rijbewijs beroofd. Zojuist was hij nog op weg naar “alweer een tevreden klant” en leverde zo zijn bijdrage aan het bruto nationaal product. Nu mocht hij de beelden bekijken van zijn le-vens-ge-vaar-lij-ke gedrag. Inderdaad, de lege weg waarop hij heel soepel niemand in de weg reed. Slechts door het getal onder in beeld wisten de snorren dat hier direct moest worden ingegrepen. En dus kon onze hardwerkende snelrijder verder te voet.

Ja, we leven nog steeds in de middeleeuwen. De tollenaars zijn vervangen door flitspalen die willekeurig belasting heffen. En in de bermen schuilt het beruchte struikroversgilde, dat argeloos passerende handelsreizigers overvalt. Zonder rechtvaardiging zou dat een ordinaire beroving zijn. Vroeger werd het daarom ingekleed als een bijdrage aan de routebeveiliging, opdat men niet gehinderd werd door dieven. Tegenwoordig kraamt Koos de opperstruikrover allerlei vermeende waarheden uit over veiligheid, doorstroming en (hoera, we hebben nu nòg een argument!) milieu.

Het milieu en de veiligheid zijn hier overigens heus niet mee geholpen. Daarover een andere keer, eerst de doorstroming. Sommigen betogen in alle ernst dat files worden veroorzaakt door snelrijden. Met verkeerskundig geleerde gezichten pleiten ze voor lagere snelheden. Zouden die verkeerskunders ook een lekkage verhelpen door nog een paar kranen extra open te zetten? En als hun huis in de fik staat, blussen zij dan met spiritus? Waarschijnlijk niet, omdat dan vast wel een omstander met gezond verstand ingrijpt en hen daarna dringend afraadt ooit voor loodgieter of brandweerman te solliciteren. Hetzelfde hersendefect vormt echter geen enkel beletsel om hoofd van het ministerie van V&W te worden. Daar is de totale hersenactiviteit lager dan op de afdeling “hersendood” van een gemiddeld ziekenhuis. Zo kon hare excellentie dus ongehinderd 80km-zones invoeren. Om de doorstroming te verbeteren.

Toen het aantal files juist toenam vroeg de minister ten einde raad al haar ambtenaren ideeën te spuien ter verbetering van de doorstroming. Was dat wel handig? Men laat blinden toch ook niet schilderen? En bij het bestrijden van een levensbedreigende ziekte vraagt men toch ook geen advies aan Jomanda? Maar het viel mee. De noodkreet leverde 30 ideeën op, waaronder naast de gebruikelijke stupiditeiten best een paar aardige suggesties. Die inzenders moeten wellicht vrezen voor hun baan.

De meest doeltreffende oplossing ontbrak echter. Kijk, de doorstroming wordt gehinderd als de rijsnelheid te laag is. Inderdaad, geachte verkeerskundig geleerde heren: te laag! En komt dat dan door degene die aansluit in de rij? Of door diegene voor wie hij moet afremmen? “Door die asociale wegpiraat die als snelheidsduivel komt aanscheuren” huilen de verkeerskunders dan altijd in koor, druipend van verontwaardiging. Om hun suffige jaloezie te maskeren trekken zij dan snel hun geleerde gezicht weer aan, pakken er wat semi-wiskundige modellen bij en leggen uit dat snelheidsverschillen een harmonica-effect veroorzaken. Daarmee vergeten ze gemakshalve dat slechts het indeuken van de harmonica hinderlijk is.

Vooraan in de file blijkt er vaak geen enkele reden voor opstopping te zijn. Geen ongeluk, geen versmalling, zelfs geen billenbord met blote dames erop. Maar wel altijd een paar sukkels die – liefst op de middenbaan – in slaap zijn gevallen terwijl alles al lang weer rijdt. Die brave lastposten zijn niet alleen de (enige!) oorzaak van die file, zij overtreden ook de minimumsnelheid. De trouwe lezer voelt ‘m al aankomen: laten wij het struikroversgilde eens inzetten om juist die types op de bon te slingeren. Dan zijn die files heel snel opgelost…

Vaak zijn deze keurige sneuaards ook zeer plichtsgetrouw en hebben een risicomijdend karakter. De enkele gedachte aan een boete van enkele tientjes vormt dus voldoende stimulans om hun gedrag te plooien naar de wens van hun meerdere. Maar als sterkere prikkels nodig zijn voor deze traagheidsduivels, dan krijgen ook zij bij recidive een heuse rijontzegging. Meer dan 50 te langzaam? Ter plekke invordering van het rijbewijs. Dat zal ze leren om heel Nederland te laten dichtslibben met hun gestuntel.

Onredelijk? Ach, lang niet zo onredelijk als wat onze goedbedoelende handelsreiziger zojuist overkwam.

2 Responses to “Langzaam duurt het langst”

Read below or add a comment...

 1. webmaster says:

  Overigens is het nog maar de vraag of de filedruk weer zal afnemen door het recentelijk afschaffen van die 80km-zones, zolang die trajectcontroles gehandhaafd blijven. We zullen zien.

 2. de graaff says:

  Het gebrek aan souplesse van het autorijdend publiek, is mijns insziens ook een oorzaak van filevorming.
  Mensen die de lengte van de oprit niet gebruiken en met zeventig de “snel”weg op gaan.
  Mensen die niet kunnen of niet willen ritsen.
  Elementen die kleven, terwijl er in file gereden wordt.
  Daihatsu rijders die onnodig links blijven rijden.
  Het gewriemel op weefstroken van opkomend en afgaand verkeer.
  De lijst is natuurlijk niet compleet.
  De meeste van deze onaangenaamheden komen voort uit hufterigheid. De rest uit angst of sufheid.
  Wat die hufterigheid aangaat, geeft de overheid hierin nadrukkelijk het voorbeeld.
  Zij gaat voor in irritante acties, pesterijen en roofzucht.
  Daarmee schept ze een klimaat van intolerantie.
  Dat komt overeen met wanneer men de gedragingen van weggebruikers in het buitenland beziet.
  Natuurlijk is daar vaak meer ruimte.
  Maar vooral meer mentale ruimte. En dat is wèl zo plezierig.

Wilt u meekakelen in het kippenhok?

*


*