De advocaat achter de kip

De ware identiteit van De Zwarte Kip is een raadsel. En dat is maar goed ook, want onder pseudoniem kan De Zwarte Kip vrijuit kakelen.

Wel weten we dat de advocaat achter de kip zelf uitgebreide ervaring heeft met verkeersdelicten. Die expertise heeft zij deels tegen wil en dank vergaard, als “betrokkene”. Ze is regelmatig haar eigen cliënt geweest en heeft juist daardoor veel waardevolle kennis opgedaan over de praktijk van handhaving en rechtspleging. Want slechts door zelf in de handen van Koos Spee en consorten te zijn gevallen begrijpt men hoe het er werkelijk aan toe gaat: hoe de fraaie beginselen uit ons strafrecht door de knechten van Koos in praktijk worden gebracht.

WIE SNEL IS MOET SLIM ZIJN…

Opmerkelijke conclusie uit haar jarenlange ervaring is dat het vaak niet (slechts) aankomt op juridische kennis of scherpzinnigheid. Daarvoor is dit stukje rechtsstaat al teveel afgekalfd.

Meestal heeft men meer kans op gerechtigheid als men de achilleshiel van “het systeem” doorgrondt en daar gewapend met juridische kennis op inspeelt. En daar toont De Zwarte Kip haar bijzondere waarde. Wilt u meer weten over de wijze waarop u Koos Spee van het lijf kunt houden? Kijkt u dan onder het kopje JURIDISCH ADVIES.

De informatie op deze site wordt geheel belangeloos ter beschikking gesteld aan lotgenoten. De Zwarte Kip heeft met dit “klankbord voor ervaren weggebruikers” geen winstoogmerk, want ze heeft zelf al genoeg gouden eitjes gelegd. Maar elke cent die niet aan justitie hoeft te worden betaald zal haar altijd ongekende levensvreugde verschaffen. Laat staan als de heeren magistraten bij haar mogen afrekenen. Live is a game, so let’s play !